INTENCJE MSZALNE

27.06-10.07.2022

Poniedziałek 27.06
18.00  
1) + Władysława i syna Władysława Janiszewskich2)+Tomasza Podgórskiego (pog)

18.30 o błog. Boże dla Anny i Adriana Pawłowskich (int. ślubna)

Wtorek 28.06

18.00   1) + Irenę, Henryka Styś; Wiesławę, Ireneusza, Marka, Józefę, Antoniego Brzezińskich; zm. z ich r-n2) + Mariannę Bobrowską (10 r.śm.), Władysława i Sławomira Bobrowskich, Adriana i Wiesława Smyk

18.30o błog. Boże dla Aleksandry i Przemysława Dziedzic (int. ślubna)

Środa 29.06

18.00   1) + Piotra, Stanisławę, Stefana Kowalskich, Kazimierza Elmera

2) o błog. Boże dla ks. Pawła Kułakowskiego

18.30 o bł. Boże dla Anny i Mariusza (20 r.śl.)

Czwartek 30.06

18.00   1) + Jacka Franczyka (pog)

2) + Ryszarda Olszowy (pog)

18.30o błog. Boże dla Ewy i Macieja Łuczak (int. ślubna)

Piątek 01.07

18.00   1) o błog. Boże dla Edwarda i Anety Michalskich (int. ślubna)

2) + Halinę, Wasyla i Edwarda Dytyniaków

18.30+ ks. Stanisława Orzechowskiego, ks. Stanisława Boczonia

Sobota 02.07            ślub – 15.00

18.00   1) + r-ców Alfredę i Antoniego Butkiewiczów.         2) + Iwonę Łojewską (pog)

XIII Niedziela zwykła 03.07

9.00   1) + r-ców Antoninę i Stefana Grabowskich, ich dzieci i wnuków

2) + Halinę i Edwarda Zasońskich, Stanisławę i Józefa Judziewicz

11.00 o bł. Boże i zdrowie dla KŻR MB Fatim.

17.00 + Ewę Garbacz (3 r.śm.)

Poniedziałek 04.07

18.00   1) + Helenę i Henryka Sobolewskich, zm. z r-ny, dziadków Łazowskich

2) + Janinę Kędzierską – Gawlak (pog)

18.30 + Cecylię i Zygmunta Juśków

Wtorek 05.07

18.00   1) + Pawła Skurzewskiego (1 r.śm.), Sławomira, Mariana, Jadwigę Skurzewskich

2) + Mirę Sowińską (pog)

18.30Czesława Zarembę (11 r.śm.)

Środa 06.07

18.00   1) + Grażynę oraz r-ców Janinę i Józefa Maliszewskich.   2) + Wojciecha Chałana (pog)

18.30 + Macieja Glineckiego (pog)

Czwartek 07.07

18.00   1) + Szymona Szwarc (pog)

2) + Mirosława – Kazimierza Skoszkiewicza

18.30o bł. Boże dla Natalii i Marka Buc (int.śl)

Piątek 08.07

18.00   1) + Artura Merdę (pog)

2) + Heronima Bandurskiego (pog)

18.30o bł. dla Marcina i Klaudii Banasiak (i.śl)

Sobota 09.0717.00 - ślub

18.00   1) + Edmunda – Marka Dąbrowskiego (3 r. śm.)

2) + Eugenię Nowicką – Niewęgłowską (1 r.ś.)

XIV Niedziela zwykła 10.07

9.00 + Bogdana Staniszewskiego, Jana i Krystynę Tokarskich (z ok. r. urodzin w/w)

11.00   1) o błog. Boże dla: Małgorzaty i Pawła Gregajtys (15 r.śl.), Małgorzaty (36 r.ur.), Pawła (40 r.ur.), Maksymiliana (6 r.ur.), Łucji (3 r.ur.) i Bernadety (3 r.ur.)

2) dz. z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Elżbiety i Janusza Waśniewskich (50 r. ślubu)

17.00 dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Elżbiety Grabowskiej (70 r. ur.)

11-24.07.2022.

Poniedziałek 11.07
18.00  
1)+ Urszulę Kowalską (int. r-ny Góreckich z Pińczowa)

2) + Stanisława Zawadzkiego, Kazimierza i Genowefę Golubów, c.r. Golubów

18.30 o błog. Boże dla Pauli i Marcina Ciesielskich (int. ślubna)

Wtorek 12.07

18.00   1) + Iwonę Łojewską (pog)

2) + Jadwigę Bolek (pog)

18.30 + Mirosława Jarosińskiego (pog)

Środa 13.07

18.00   1) o błog. Boże i zdrowie dla członków KŻR i Wsp. Intronizacji NSPJ oraz łaskę nieba dla zm. z tych grup2)+Tadeusza Wronkę (pog)

18.30 o błog. Boże dla Radosława i Angeliki Winiarskich (int. ślubna)

Czwartek 14.07

18.00   1) + Stanisława Końskiego (od sąsiadów z ul. K. Wielkiego i B. Chrobrego)

2) + Teresę Świderską (4 r.śm.)

18.30+ Zofię Rempalską (pog)

Piątek 15.07

18.00   1) + Włodzimierza Widawskiego i Kazimierza Pszczołę  2)+Urszulę Kowalską -pg

18.30 + Henrykę Skośkiewicz

Sobota 16.07

18.00   1) + Wacławę, Władysława, Jana Chełstowskich, zm. z r-ny Chełstowskich i Sklepińskich2) + Halinę, Stanisława, Roberta Ciszkowskich, dz.Ciszkowskich i Seroka

XV Niedziela zwykła 17.07

9.00   1) o błog. Boże dla Jasia i Filipa (z okazji ur.obyd.)2) + Tadeusza Hehłacza (3 r.śm.)

11.00 za Parafian

17.00 + Ignacego, Helenę, Stanisława, Mieczysława Klik

Poniedziałek 18.07

18.00   1) + Małgorzatę Srokę (25 r.śm.), Czesławę Wójtowicz, Henrykę Mościcką

2) + Irenę Sokołowską (pog)

18.30+ Irenę Jeż (25 r.śm.), Stanisławę i Edmunda Głuchowskich

Wtorek 19.07

18.00   1) + Ryszarda Burzę (pog)

2) + Natalię Stańczak (pog)

18.30o błog. Boże dla Artura i Olgi Rudawskich (int. ślubna)

Środa 20.07

18.00   1) + Grzegorza Jakubowskiego

2) + Elżbietę Dachniewską

18.30+ Weronikę Zaniecką (1 r.śm.)

Czwartek 21.07

18.00   1) + Wacława i Anielę Roguskich, zm. z r-ny Roguskich i Czapskich

2) + Bogusława Rapackiego (pog)

18.30 + Jana Milewskiego (pog

Piątek 22.07

18.00   1) + Teresę Bienias (5 r.śm.)

2) + Wacławę Ciszkowską (pog)

18.30 + Jacka Cebo (pog)

Sobota 23.0717.00 - ślub

18.00   1) + Adama Prusa (pog)

2) + Jana Korbuszewskiego (pog)

XVI Niedziela zwykła24.07 (odpust)

9.00   1) + Mieczysława Piekutowskiego (2 r.ś.)             

2) o bł. dla Marty i Jakuba Jabłeckich (2 r. śl)

11.00 za Parafian

17.00+ Kubusia Wyszyńskiego, Barbarę, Wojciecha, Waldemara Popielarz, Cecylię i Michała Wyszyńskich, zm. z r-ny

Copyright © Parafia Serock 2021

Search