INTENCJE MSZALNE

17-30.06.2024 r.

PONIEDZIAŁEK 17.06.

18.00+ Stanisławę i Edwarda Kaczmarek

18.00 + R-ców Bronisławę i Bronisława Żmijewskich

Wtorek, 18.06.

18.00+ Edwarda Strojeckiego w 6 r. śm.

18.30  + Adama Prus (wsp. z ok. ur.)

Środa, 19.06.

18.00 + Andrzeja Szeląg int. r-ny

18.30 + Józefa Matuszewskiego (pog)

Czwartek  20.06.

18.00 +Alinę Piechocińską i Barbarę Groszkiewicz

 18.00 + Wincentynę i Kazimierza Skurzewskich

18.30+ Władysławę i Władysława Ciechomskich, Henrykę Skośkiewicz

18.30 +Jacka Franczyk (pog)

Piątek, 21.06.

18.00+ Ks. prał. Jana Kasińskiego int. parafianek

18.00 + Wandę Ćwik (wsp. z ok. im.)

18.30 + Alinę i Tadeusza Krzywickich

18.30 + Mirosława –Kazimierza Skośkiewicza oraz Lucynę i Jerzego Chojnackich

Sobota, 22.06.

7.30 Za parafian

17.00 ślub

18.00+ R-ców Alfredę i Antoniego Butkiewicz oraz Mariannę Romanowską

18.00 + Zbigniewa i Stanisława Turek oraz Jana Filipkowskiego

NIEDZIELA 23.06.

9.00 + Elżbietę i Tadeusza Zaręba

9.00 + Janinę i Jana Ściechura , zm. z c. r-ny

11.00 + Ks. prał. Jana Ksińskiego int. KŻR

11.00 + Marię Zakrzewską (1 r. śm)

12.15 Dziękczynna z prośbą o zdr. i błog. Boże dla Ines i Oliwiera w 1 r. ślubu

12.15 Dziękczynna z prośbą o  zdr. i błog. Boże dla Mariusza  z ok. 50 r. ur. int. r-ny

17.00 + Stanisławę Orłowską i Grzegorza Jakubowskiego

Poniedziałek 24.06.

18.00 +Danutę Krzyczkowską (wsp. z ok. im.)

18.30 + Wincentynę, Kazimierza i Adama Skurzewskich

Wtorek, 25.06.

18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

18.30+ Janusza Kozłowskiego (pog)

Środa, 26.06.

18.00 + Henryka Olszewskiego

18.30 + Leokadię i Stanisława oraz Jana Biernackich

CZWARTEK   27.06.

18.00 + Janinę Raszyńską int. siostry

18.30 O zdr. i błog. Boże dla Ks. Pawła Kułakowskiego

PIĄTEK, 28.06.

18.00 + Pawła Gajewskiego (wsp. z ok. im.)

 18.30 +Antoninę Jarosińską

SOBOTA, 29.06.

7.30 Za parafian

16.00  ślub     17.00 ślub

18.00+ Piotra, Stanisławę, Stefana Kowalskich oraz Kazimierza Elmera

Niedziela, 30.06

9.00+Pawła i Władysława Wyszomirskich, Stefanię i Karola Chusteckich

11.00 + Lucjana, Janinę i Zbigniewa Węgłowskich, dziadków Wiesiołek oraz Jerzego Makowskich

12.15 +Ks. prał. Jana Kasińskiego

17.00 + Elżbietę i Stanisława Smolińskich, Janinę i Antoniego Ćwik

1-14.07.2024

PONIEDZIAŁEK 1.07.

18.00+ Halinę, Wasyla i Edwarda Dytyniaków

18.30  O zdr. i błog. Boże dla Haliny

Wtorek, 2.07.

18.00+ Krystynę i Andrzeja Kolażyk

18.30  + Józefa Matuszewskiego int. od END

Środa, 3.07.

18.00 + Ewę Garbacz w 5 r. śm.

18.30 + Andrzeja Szeląg int. cioci Genowefy z r-ną

Czwartek  4.07.

18.00 +Helenę i Henryka Sobolewskich, dziadków Julię i Józefa Łazowskich

18.30 O zerwanie więzów zła

Piątek, 5.07.

16.00 ślub

18.00+ Czesława Zaręba w 13 r. śm.

18.30  Msza Jubieluszowa za P.Kwiatkowskich

Sobota, 6.07.

18.00  O zdr. i błog. Boże dla członków KŻR MB Fatimskiej

NIEDZIELA 07.07.

9.00 + Szymona Szwarc w 3 r. śm.

11.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące

17.00 + Elżbietę Ostrowską (7rśm) i Danutę Kowalską (13 r. śm) int. córki

Poniedziałek 08.07.

18.00 +Wiesława Gil

18.30  O zerwanie więzów zła

Wtorek, 09.07.

18.00+ Łukasza Ławrukiewicza i Wita Ciesińskiego

18.30 O zerwanie więzów zła

Środa, 10.07.

18.00 + Janusza Plewko

18.30 + Tadeusza Górnego, Annę i Janusza Wybrańskich

CZWARTEK   11.07.

18.00 +Józefa, Janinę, Jadwigę i zm. z r-ny Kalinowskich, Ochmanów i Wilków

18.30 + Aleksandrę Walkowiak-Sikorę (pog)

PIĄTEK, 12.07.

16.00 ślub

18.00 + Iwonę Łojewską (pog)

18.30 +Józefa Matuszewskiego int. Mirosława z r-ną

SOBOTA, 13.07.

18.00 O zdr. i błog. Boże dla KŻR i grupy Intronizacji NSPJ oraz za  zm. z tych grup

Niedziela, 14.07.

9.00+Józefę i Józefa Kędziorek oraz zm. z r-ny Kędziorków i Fąderskich

11.00 + Za parafian

17.00 + R-ców Janinę i Kazimierza Zasłona oraz rodzeństwo

15-21.07.2024

PONIEDZIAŁEK 15.07.

18.00+ Jerzego Rokoszewskiego w 1 r. śm.

18.30 + Henrykę i Jana Słojkowskich

Wtorek, 16.07.

18.00+ Władysława, Władysławę, Jana i zm. z r-ny Chełstowskich i Sklepińskich

18.30  + Andrzeja w 14 r. śm. i Janusza Grudek oraz Romana Walkiewicza

Środa, 17.07.

18.00 + Ks. prał. Jana Kasińskiego (pog)

18.30 + Tadeusza Hechłacz w 5 r. śm.

Czwartek  18.07.

18.00 O zerwanie więzów zła

18.30+ Halinę Piotrowską

Piątek, 19.07.

18.00+ Hannę Łacheta w 1 r. śm.

18.30 + Czesława Zaręba

Sobota, 20.07.

18.00+ Halinę, Stanisława i Roberta Ciszkowskich, dziadków Ciszkowskich i Seroka

NIEDZIELA 21.07.

9.00 + Wacława i Anielę Roguskich i zm. z r-ny Czapskich

11.00 + Ignacego, Helenę, Adama, Mieczysława i Stanisława Klik

17.00 + Mirosława Prokopow w 2 r. śm.

Copyright © Parafia Serock 2024

Search