Inwestycje 2023 -MSWiA

REMONT DACHU I STROPU NAD ZAKRYSTIĄ LEWĄ 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

W KWOCIE 90.000,00 TYS. ZŁ.

 

 

 

Inwestycje 2022 -MSWiA

Image

Inwestycje 2014-2020

  Informujemy, iż do zrealizowania prac związanych z renowacją zabytkowego muru cmentarnego w ramach projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgłosiły się 2 podmioty. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem cenowym, mając na uwadze zachowanie założonego w projekcie zakresu prac renowacyjnych, uznaliśmy iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Z/ATELIER Alicja Zadvorny; ul. Zamknięta 4; 05-140 Gąsiorowo.

W związku z powyższym po rzetelnie przeprowadzonym rozeznaniu rynku została zawarta umowa z ww. podmiotem na wykonanie przedmiotowych prac.

Image
Image
Copyright © Parafia Serock 2024

Search