OGŁOSZENIA

  1.  Rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny. Serdecznie zapraszamy w każdą niedzielę dzieci na Mszę świętą o godz. 11.00
  2.  W następną niedzielę 11 września na Mszy świętej o godz. 11.00 odbędzie się poświęcenie plecaków, książek, zeszytów i przyborów szkolnych dzieci klas pierwszych.
  3.  18 września, jak co roku obchodzimy Uroczystość św. Stanisława Kostki – Patrona dzieci i młodzieży. W tym roku uroczystość przypada w niedzielę. W naszym kościele uroczysta Msza święta o godz. 11.00.
  4.  Dzieci i młodzież pod opieką księży i katechetów wyjadą na pielgrzymkę do Rostkowa i Przasnysza. Zapraszamy serdecznie do udziału. Szczegóły i zapisy w zakrystii i u katechetów a także na stronie https://duszpasterski.pl/39-pielgrzymka-dzieci-i-mlodziezy-do-rostkowa/
  5.  14 września Kościół Katolicki obchodzi Święto Podwyższenia Krzyża, które wiąże się z odnalezieniem drzewa krzyża, na którym zmarł Jezus Chrystus. Dzień ten wyraża również sens krzyża w życiu każdego chrześcijanina. Istotą święta jest ukazanie tajemnicy Krzyża, jako ceny zbawienia człowieka
  6.  17 września przypada 83 rocznica napaści sowieckiej Rosji na Polskę która miała miejsce 17 września 1939 r. Tego dnia w całej Polsce wspominane są losy zesłanych na Syberię. To szczególna data dla Sybiraków i Kresowian, jest symbolem naznaczenia ich życia, sposobem na zachowanie w pamięci ich tragedii i tułaczego losu. Módlmy się o życie wieczne dla ofiar i o pokój na świecie

 

   Hasłem tegorocznego, XII Tygodnia Wychowania, który będzie trwał od 11 do 17 września 2022 roku, są słowa z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6). Towarzyszyć nam będzie postać św. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa Lwowa, wspaniałego duszpasterza, wielkiego patrioty i wychowawcy zatroskanego o dobro dzieci i młodzieży, którego setną rocznicę śmierci będziemy przeżywać 20 marca 2023 roku.

   W swoim nauczaniu i listach pasterskich poświęconych wychowaniu i katechezie dał wyraz temu, jak bliska jest mu problematyka wychowawcza. Wielką troską otaczał nauczycieli i katechetów. Jego pasterzowanie przypadło na okres międzywojenny. Uważał, że kluczem do odnalezienia się w nowej dla naszej Ojczyzny sytuacji jest wychowanie dzieci i młodzieży.

Copyright © Parafia Serock 2021

Search