ZAMYŚLENIE NAD EWANGELIĄ

   Dzisiejsza Ewangelia jest pełna obrazów, które przedstawiają Jezusa przeprawiającego się z uczniami na drugi brzeg jeziora galilejskiego, ale i opisują nasze życie wiary.

   Jakże często wydaje się nam, że Boga nie obchodzi nasze ludzkie cierpienie i to, że giniemy (symbol Jezusa śpiącego w łodzi). Modlitwa staje się wtedy pełnym bólu krzykiem…  Ta Ewangelia wręcz zaprasza nas do tego, by zmierzyć się z tajemnicą zaufania Bogu. Zaufania Bogu, który – mimo, że może wydawać się inaczej – jest jednak obecny w mojej łodzi życia, jest obok mnie!!!…

   Dlaczego pośród „gwałtownego wichru” Jezus śpi spokojnie?… I co chciał przekazać uciszając burzę na prośbę zlęknionych uczniów? No bo przecież nie chodziło Mu zapewnie jedynie o okazanie swojej mocy i nie można Go również podejrzewać o lęk przed utonięciem…

   Ucisza burzę dopiero wtedy, gdy jest zmuszony zareagować na lęk ludzi małej wiary: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?”

   Spójrzmy na nasze rozpaczliwe modlitwy, nasze pełne lęku o przyszłość wołania – może tak właśnie wygląda Jego „reagowanie”.

   „Pan żywiołów” – będący ciągle przy mnie – reaguje dopiero w „niebezpieczeństwie” realnej utraty wiary. „Reaguje”, bo nasza wiara jest słaba, bo możemy ją utracić. „Reaguje”, bo my w słabości tej wiary nie dostrzegamy Jego obecności w łodzi – tej łodzi, którą przecież razem płyniemy. Co więcej, „reaguje” – pomimo, że mamy do Niego pretensje: pretensje o brak wrażliwości, o narażanie nas na zbyt wielką próbę, o to, że „śpi” w ogóle… Oto niesamowity wyraz Jego miłości – „reaguje” pomimo „słabości naszej wiary” albo ze względu na „słabość naszej wiary” – nie chce byśmy ją na zawsze utracili…

   Może więc, ten drugi brzeg, to „dotarcie do źródła nadziei” – źródła, w którym rozpoznaję, że nie zginę nigdy – nawet, gdybym był w centrum największej burzy; którym jest dostrzeżenie Jego obecności w łodzi, którą razem z Nim przecież płynę…

   Ważna myśl w kontekście różnych wydarzeń, które dzieją się we wspólnocie Kościoła – historia Kościoła przypomina, że przez dwa tysiące lat Jego istnienia chrześcijanie ciągle żyją w lęku i przerażeniu, że nadchodzi Jego (Kościoła) koniec. Ciągle wołają: Panie, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?… I niewątpliwie jest to wyraz troski i niepokoju o wspólnotę ludzi wierzących– wyraz miłości do Kościoła i tego, że zależy mi na Jego dobru…

   Patrząc jednak na wydarzenia opisane w dzisiejszej Ewangelii, trzeba zauważyć, że Chrystus swej łodzi nigdy nie opuścił i nie opuści – ta łódź nigdy nie zatonie, bo zatonąć nie może…

   Jeśli więc pojawia się w nas lęk o przyszłość wiary, o los ludzi wierzących, jakiś lęk o przyszłość Kościoła – szczególnie w obliczu trudnych i skomplikowanych spraw, grzesznych przypadków– warto, byśmy postawili sobie pytanie: Czy ja wierzę w realną obecność „Jezusa, Pana żywiołów” w Kościele? Czy mój lęk nie jest czasem po prostu konsekwencją słabej wiary? I pytanie Jezusa do apostołów i do nas: – Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?…                                                                    

  (por. o. Grzegorz Kluz OP)

 

10 PRZYKAZAŃ WAKACYJNYCH

 

Pragniemy przypomnieć dorosłym,  zwłaszcza dzieciom i młodzieży, o 10 przykazaniach wakacyjnych:

1. Pożegnaj się serdecznie z rodzicami i najbliższymi, ale nie z Bogiem;

2. Nie zapomnij plecaka, a w nim różańca, Biblii i modlitewnika;

3. Zabierz ze sobą dobre buty, abyś w czasie wakacji doszedł do kościoła;

4. Rozmawiaj dużo nie tylko z ludźmi, ale i z Bogiem - po prostu, módl się!;

5. Kieruj się zawsze w drodze kompasem i przykazaniami Bożymi, a nie zbłądzisz;

6. Miej zawsze syty żołądek, a nigdy puste serce: przystępuj często do Komunii Świętej;

7. Nałóż przed słońcem ciemne okulary, ale nie zasłoń sobie przypadkiem Boga;

8. Nie śmieć na postojach, ani we własnej duszy;

9. Nie rzucaj w drodze kamieniami albo wulgaryzmami, ale serdecznym uśmiechem;

10. Po wakacjach wróć zdrowy, lepszy i koniecznie zgłoś się na katechizację oraz systematyczne spotkania z Bogiem we Mszy Świętej.

Copyright © Parafia Serock 2024

Search