ZAMYŚLENIE NAD EWANGELIĄ

Nabożeństwo Majowe

" Bóg chce, abyśmy nie mieli niczego, co by nie przeszło przez ręce Maryi" 

  MAJ – MIESIĄC MARYI

Maj - dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku - to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. W Polsce żywa jest tradycja gromadzenia się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych na nabożeństwach majowych. Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. To piękny zbiór komplementów dla Maryi. Nie ma pewności, kiedy powstała Litania Loretańska. Prawdopodobnie jakaś jej wersja znana była już w XII wieku we Francji. Pewne jest to, że zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V w 1578 r. Nazwę "Loretańska" otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana prawdopodobnie od 1531 r.

Maj to także miesiąc w którym wspominamy pierwsze objawienie Maryi w Fatimie. Od 13 maja do października 1917 roku troje małych pastuszków- Łucja, Hiacynta i Franciszek z doliny Cora da Iria w Portugalii doświadczyli sześciu objawień Matki Bożej. Otrzymali w tym czasie pouczenie, które przekazali światu. Były to wezwania do nawrócenia, modlitwy, pokuty i ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi oraz otaczania miłością Ojca Świętego. Dzieci doznały także wizji, których treść stanowi tzw. trzy tajemnice fatimskie. 

Pierwsza z nich dotyczyła piekła i możliwości ocalenia przed nim dusz ludzkich. Matka Boska Fatimska powiedziała: Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie.

Druga tajemnica odnosi się do nabożeństwa Niepokalanego Serca Maryi. Matka Boża wskazała je jako pewną drogę ocalenia i uniknięcia kary za grzechy. 10 lat później, objawiając się przebywającej w klasztorze s. Łucji ponowiła swą prośbę o rozpowszechnienie wspomnianego nabożeństwa. Maryja pragnie by czczono jej Niepokalane Serce szczególnie w pierwsze soboty miesiąca, w zamian za co obiecuje specjalne łaski. Troje pastuszków otrzymało również trzecią tajemnicę, którą poznał Ojciec Święty- Jan Paweł II 13 maja 2000r. Sekretarz stanu ks. Karol Angelo Sodano przekazał ją Kongregacji Nauki Wiary do opatrzenia komentarzem i opublikowania. Powiedział, iż dotyczy ona zarówno przeszłości, jaki przyszłości, cierpienia papieży i ludzkości oraz iż wzywa ona do nieustannego nawracania się, aby ludzkość mogła żyć w pokoju.

 19 maja - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Duch Święty jest Osobą Boską, jedną z Trzech Osób we wspólnocie Trójcy Świętej. Uroczystość w sposób podniosły obchodzona w IV wieku. Wówczas ściśle wiązano je z przyrodą. Zielenią drzew i krzewów, rozkwitających kwiatów. Domy ozdabiano liśćmi i gałęziami. Zgodnie z ludowymi wierzeniami liście chroniły przed burzami, błyskawicami i piorunami. Dlatego Zesłanie Ducha Świętego nazywa się także Zielonymi Świątkami, W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udzielano chrztu katechumenom. Ksiądz Jan Twardowski tak pisze o Zesłaniu Ducha świętego: ze znanych mi widzialnych znaków Ducha Świętego najbardziej odpowiadają mi trzy, czyli wiatr, woda i ogień. Święty Jan zapisał, że wiatr wieje tam gdzie chce. Ducha Świętego nie można przywiązać w jednym miejscu. Czy otworzyliśmy się na działanie łaski Ducha Świętego, Jego mocy, mądrości, rady, męstwa, umiejętności, pobożności (...) A może odczuliśmy, a nie potrafiliśmy tego nazwać lub nie do końca w to działanie uwierzyliśmy? Prosimy Boga, Jezusa Chrystusa i Matkę Bożą, która była w Wieczerniku w dzień zesłania Ducha Świętego, o pomoc i zapewne ją otrzymujemy, choć jej forma to tajemnica, której nie potrafimy odgadnąć.

26 maja - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

W pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, czyli w 56 dzień po Świętach Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Niedziela ta zamyka w Polsce tzw. cykl wielkanocny, czyli czas spowiedzi i komunii świętej wielkanocnej. Wiara w istnienie Trójjedynego Boga jest dogmatem i jedną z największych tajemnic chrześcijaństwa. Prawda ta ukazuje, że Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Przed Wniebowstąpieniem Pan Jezus sam mówi do Apostołów znamienne słowa: „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15,26).

Copyright © Parafia Serock 2024

Search