ZAMYŚLENIE NAD EWANGELIĄ

Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o zmarłych.

 

Częściej odwiedzamy wtedy ich groby, więcej się za nich modlimy. I słusznie, bo to właśnie modlitwa jest tym, co najcenniejszego możemy im ofiarować.

Czymś bardzo pięknym jest również wspominanie zmarłych, rozmawianie o nich, przypominanie sobie ich życia, dokonań, słów. Dzięki temu, w pewnym sensie, ciągle żyją wśród nas. Czasami jednak może ogarnąć nas niepokój o to, co się właściwie z naszymi bliskimi dzieje po śmierci. Wierzymy w życie wieczne, ale przecież nie wiemy, jak ono wygląda.

"W pobożności ludowej listopad jest miesiącem poświęconym wspominaniu wiernych zmarłych. Za nich modlimy się z ufnością, wiedząc, że «Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją» (Łk 20, 38). On dochowuje wierności przymierzu zawartemu z człowiekiem, przymierzu, którego nie może zerwać nawet śmierć" - przypomniał Jan Paweł II w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, 7.11.2004 r.

1 listopada Kościół oddaje chwałę wszystkim świętym oficjalnie uznanym i tym nieznanym z imienia. W drugim świątecznym dniu, w Święto Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, włączamy się w modlitwę w intencji tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.

Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych bliskich, krewnych, znajomych, zadumy nad śmiercią i przemijaniem, ale także czas czynnej pomocy wszystkim duszom oczekującym w czyśćcu na osiągnięcie pełni radości w Niebie. Warto więc w tym miejscu przypomnieć, co mówi o tej pomocy Katechizm Kościoła Katolickiego:

  1. Ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, chociaż są już pewni swego wiecznego zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba.
  2. To końcowe oczyszczenie wybranych, które jest czymś całkowicie innym niż kara potępionych, Kościół nazywa czyśćcem. Naukę wiary dotyczącą czyśćca sformułował Kościół przede wszystkim na Soborze Florenckim i na Soborze Trydenckim. Tradycja Kościoła, opierając się na niektórych tekstach Pisma świętego, mówi o ogniu oczyszczającym (...)
  3. Nauczanie to opiera się także na praktyce modlitwy za zmarłych, której mówi już Pismo święte: "Dlatego właśnie (Juda Machabeusz) sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu" (2 Mch 12, 45). Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do uszczęśliwiającej wizji Boga.

Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmarłych. Nieśmy im pomoc i pamiętajmy o nich. Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy.

Św. Monika umierając powiedziała do swoich Synów:

To nie ważne, gdzie złożycie moje ciało. Zupełnie się o to nie martwcie Tylko o jedno was proszę, żebyście – gdziekolwiek będziecie – wspominali o mnie przed Ołtarzem Pańskim.

11 listopada, w narodowe święto, w Kościele obchodzimy Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa - nie jest to jednak święto nakazane. 11 listopada zatem nie ma obowiązku uczestnictwa we Mszy św. Jednak - oczywiście zachęcamy do tego. Wspólnotowa modlitwa w intencji Ojczyzny to bardzo ważny aspekt patriotyzmu. Pamiętajmy w tym dniu o naszej Ojczyźnie, o wszystkich, którzy odeszli broniąc jej niepodległości. Módlmy się także za aktualne czasy, aby Ewangelia każdego dnia stawała się bliższa Polakom. Niech Duch Święty prowadzi Polaków do Jezusa.

Copyright © Parafia Serock 2021

Search