Peregrynacja figury
Matki Bożej Fatimskiej
w Parafii Serock 2017/2018 r.


Nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej
trwa w rodzinie 1 dobę tj.
od godz. 19.00 do godz.19.00
Rozpoczęcie nawiedzenia od mieszkańców
ulicy Polnej i przyległych do niej tj.:

 

 1. Polna
 2. Polna – Blok
 3. Ks. Kuligowskiego
 4. Jabłoniowa
 5. Piotra Skargi
 6. Głowackiego
 7. Polna za Wiaduktem

Następnie po ul. Polnej nawiedzenie odbędzie się
w rodzinach mieszkających na ulicy: Dłużewskich i Pobyłkowska

Program odwiedzin w rodzinie.

 

 1. Modlitwa Różańcowa za rodzinę oraz Litania do Matki Bożej
 2. Koronka do Miłosierdzia Bożego, prosząc o przebaczenie grzechów rodziny i o miłosierdzie
 3. Rodzinna Droga Krzyżowa
 4. Modlitwa osobista, korzystanie z modlitewników oraz lektura książek o Objawieniu w Fatimie.
 5. Obejrzenie filmu o Objawieniach w Fatimie
 6. Zawierzenie swojej rodziny Matce Bożej przed oddaniem figury następnej rodzinie 


Proponujemy powyższy program modlitw i zamyśleń

rozłożyć na całą dobę pobytu

figury Matki Bożej

 i dostosować go do możliwości czasowej rodziny.


Zachęca się by w tych zasadniczych punktach uczestniczyła cała rodzina. 

Wskazane jest

 1. aby domownicy przystąpili wcześniej do spowiedzi i w dzień nawiedzenia do Komunii św.
 2. nawiedzenie to okazja, aby się pogodzić się ze skłóconymi i poróżnionymi ludźmi
 3. starać się, by dzień nawiedzin był czasem wyciszenia od telewizora, radia, czy internetu itp.

LITANIA DO NIEPOKALANEGO SERCA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami.

Najświętsze Serce Maryi, - módl się za nami.
Przebłogosławione Serce Matki Syna Bożego, módl się za nami.
Wybrane Serce Oblubienicy Ducha Świętego, módl się za nami.
Serce Maryi, Trójcy Przenajświętszej przybytku,
Przedziwne Serce Matki Stworzyciela,
Najmilsze Serce Matki Odkupiciela,
Serce Maryi, niepokalane,
Serce Maryi, łaski pełne,
Serce Maryi, najpodobniejsze do Serca Jezusowego,
Serce Maryi, stolico mądrości,
Serce Maryi, zwierciadło sprawiedliwości,
Serce Maryi, tronie miłosierdzia,
Serce Maryi, zbiorze wszelkiej świątobliwości,
Serce Maryi, Arko przymierza,
Serce Maryi, Bramo niebieska,
Serce Maryi, najchwalebniejsze,
Serce Maryi, najpotężniejsze,
Serce Maryi, najdobrotliwsze,
Serce Maryi, najwierniejsze,
Serce Maryi, najlitościwsze,
Serce Maryi, najłagodniejsze,
Serce Maryi, najczystsze i najniewinniejsze,
Serce Maryi, w pokorze niezgłębione,
Serce Maryi, najcierpliwsze,
Serce Maryi, wzorze panieńskiej skromności,
Serce Maryi, któreś pragnieniem świętym zbawienie przyspieszyło,
Serce Maryi, miłością Boga pałające,
Serce Maryi, mieczem boleści przeszyte,
Serce Maryi, przy śmierci Jezusa z żalu obumierające,
Serce Maryi, przy zmartwychwstaniu Jezusa radością ożywione,
Serce Maryi, przy wniebowstąpieniu Jezusa słodkością napełnione,
Serce Maryi, przy zesłaniu Ducha Świętego nową łask pełnością obdarowane,
Serce Maryi, światłości błądzących,
Serce Maryi, pociecho strapionych,
Serce Maryi, jedyna po Bogu grzesznych ucieczko,
Serce Maryi, nadziejo Tobie ufających,
Serce Maryi, obrono w pokusach,
Serce Maryi, zadatku obietnic Jezusowych,
Serce Maryi, ratunku konających,
Serce Maryi, które nikim nie gardzisz,
Serce Maryi, radości serc ludzkich,
Serce Maryi, wesele Aniołów i Świętych,
Serce Maryi, jasnością i chwałą w niebie ukoronowane, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

C.: Święte i miłościwe Serce Maryi, Matki Bożej, módl się za nami!
W.: Aby i nasze serca zapłonęły Boską Miłością.


Módlmy się

Boże miłosierny, Ty napełniłeś Niepokalane Serce Maryi Panny dobrocią dla zbawienia grzeszników i dla pociechy utrapionych. Spraw, abyśmy prosząc o to Najsłodsze Serce o wstawiennictwo, otrzymali łaskę powstania z naszych grzechów i ratunek w każdej potrzebie.

W.: Amen.

Copyright © Parafia Serock 2024

Search